Yazıyı BüyütYazıyı Küçült

BURKİTT LENFOMA


Burkitt  lenfoma nedir?
Burkitt lenfoma Non-Hodgkin lenfomanın üç tipinden biridir. Non-Hodgkin lenfoma kanser hücrelerinin lenf sisteminde oluştuğu bir tip kanserdir. Lenf sistemi enfeksiyon ve hastalıkla savaşan beyaz kan hücrelerinin üreten, depolayan ve taşıyan sistemdir. Kemik iliği, dalak ve lenf bezlerini içerir. Burkitt lenfoma ilk olarak Afrika’da keşfedilmiştir ve bu kıtada en sık görülen çocukluk çağı kanseridir. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde nadir bir hastalıktır.


Afrika’da görülen Burkitt lenfoma, Amerika Birleşik Devletlerinde ve dünyanın diğer bölgelerinde görülen Burkitt lenfomadan nasıl farklıdır?
Çünkü Afrika ekvator kuşağında o kadar sık görülmektedir ki oradaki hastalık “endemik” (yöresel) Burkitt lenfoma adlandırılır. Her 100.000 çocuktan 5-15’inde görülür. Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa’da her 100.000 çocuktan sadece 2-3’ünde hastalık görülür ve “sporadik” (nadir) Burkitt lenfoma olarak adlandırılır.
Afrika’da endemik Burkitt lenfomalı çocukların %95’i hayatlarının bir döneminde Epstein-Barr virüsü ile enfekte olmuşlardır. Afrikalı çocuklarda hastalığın en sık çıkış yeri çene, karın, göz çukuru ve merkezi sinir sistemidir.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da sporadik Burkitt lenfomalı çocukların %15’inde Epstein-Barr virüsü vardır. Vücudun her organı dahil olabilmekle beraber, sporadik Burkitt lenfoma karında, kemik iliğinde, kanda ya da seröz zarlarda (örneğin karın boşluğunu ya da akciğeri saran ince zar gibi doku) başlama eğilimindedir.

Hastalığa özgü belirtileri;
• Karında ağrı ya da şişlik
• Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik
• Bulantı ve kusma
• Sindirim sisteminde(mide ve bağırsaklarda) kanama
Burkitt lenfoma çok hızla büyüyen bir tümördür. Tümör kitlesi diğer organları sıkıştırabilir ve birçok hayati sorunlara sebep olabilir:
• Hava yolunda tıkanma (nefes almada zorluk)
• Ritim bozukluğu (düzensiz kalp atışı)
• Bağırsaklarda tıkanma ya da delinme (dışkının vücuttan atılmasını engeller)
• İdrar yollarında tıkanma (böbreklerden yeterli idrar akışını engeller)
• İnferior vena cava damarında tıkanma (kalbe yeterli kan akışını engeller)
• Kafaiçi basıncında artış ( beyinde sıvı birikmesi sonucu baş ağrısı, görme problemleri, bulantı ve/veya kusma, bilinç değişikliği)


Hodgkin lenfoma nasıl tanı konulur?
Kan testlerine ek olarak, doktorunuz aşağıdaki testleri yapabilir:
• Lenf bezi biyopsisi (iğne ile lenf bezinden iğne ile doku örneği alınması)
• Akciğer filmi
• Kemik sintigrafisi (vücutta tüm kemikleri taramak için kullanılan özel bir kamera)
• Kemik iliği aspirasyonu ve veya biyopsisi (kemik iliği hücrelerinden örnek alınması)
• Plevra sıvı analizi (akciğeri saran keseden/zardan iğne ile sıvı alınması)
• Periton sıvı analizi (mide, karaciğer ve bağırsakları saran kese/zardan iğne ile sıvı alınması)
• Boyun, akciğer, karın ve pelvisin bilgisayarlı tomografisi
• PET (Pozitron Emisyon Tomografi) taraması (kitlenin fonksiyonunu gösteren tarama)
• Lomber ponkisyon (beyinde ve omurilikte kanser hücrelerinin iğne ile omurilik sıvısı alınması)


Evreleme nedir?
Evreleme kanserin vücuttaki yayılımının tespit edilmesidir. Eğer kanser yayıldıysa, evre kanserin ilk çıktığı yerden ne kadar uzağa yayıldığını tanımlar. Doktorunuzun en iyi tedaviyi belirleyebilmek için hastalığın evresini bilmesi gereklidir.
Burkitt lenfoma nasıl tedavi edilir?
Burkitt lenfoma yüksek doz kanser öldürücü ilaçlarla yani kemoterapi ile tedavi edilir. Kemoterapi radyoterapi kadar ya da radyoterapiden daha etkindir ve radyoterapi bir hastanın kemoterapiye başlamasını ya da kemoterapi almasını zorlaştırır. Bu yüzden, kemoterapi tercih edilecek tedavi şekli olmalıdır.

Cerrahi tedavinin yeri var mı?
Kanseri cerrahi olarak almak için yapılacak saldırgan yaklaşımlar gereksizdir ve ağır hastalığı olan çocuklarda yardım sağlamayabilir. Eğer kanser sadece tek bir lenf bezine sınırlı ise (tek bir lenf bezinden öteye yayılmadıysa) ameliyatla kitleyi alma bir seçenek olabilir. Ancak, hasta ağır durumda ise ya da riskli ve büyük ameliyat gerekiyorsa cerrahi bir seçenek olamaz. Tedavinin amacı hastaya ve dokulara en az zarar veren yöntemin kullanılmasıdır.
 

 

 

 

Anasayfa  |   Özgeçmişim   |   Kitaplarım    |   Bana Ulaşın

 

Site Creations & Technology By

BTS Digital Solutions