Yazıyı BüyütYazıyı Küçült

ÇOCUKLUK ÇAĞI LENFOMALARI


Lenfoma lenfatik sistemin kanseridir. Lenfatik sistem, tüm vücutta hastalıkla savaşan beyaz kan hücrelerini (lenfositleri) taşıyan lenf sıvısını üreten zeytin boyunda bezlerden oluşur. Lenfomaların etkilediği iki tip lenfosit vardır: T hücreleri ve B hücreleri. B hücreli lenfomalar çok daha sıktır.

Lenfoma tipleri hücrelerin mikroskop altındaki görünümüne göre sınıflandırılır. 1832 yılında keşfedilmiş olan Hodgkin lenfoma ayrı bir sınıflamaya dahildir. Diğer gruplar Non-Hodgkin (Hodgkin dışı) lenfomalar (NHL) ya da basitçe lenfomalardır.


Lenfomalar ayrıca ne kadar hızlı yayıldıklarına göre sınıflandırılır. Düşük dereceli (yavaş seyirli) lenfomalar çok yavaş ilerler fakat vücutta yayılma eğilimindedir. Orta dereceli (agresif) ya da yüksek dereceli lenfomalar çok hızlı yayılır, genelde yoğun tedaviye iyi yanıt verir ve çocuklarda daha sık görülür.

Lenfoma tipleri
Hodgkin lenfoma (HL) sıklıkla ergenlik döneminde ve 15-35 yaş arası genç erişkinlerde görülür. Erkeklerde biraz daha sıktır ve yaşlı hastalarda daha kötü seyirlidir.
Burkitt Lenfoma (BL) B lenfositleri etkileyen hızla ilerleyen saldırgan bir kanser tipidir. Amerika’da oldukça nadirdir. Ekvatora yakın ülkelerde, özellikle Afrika ve Güney Amerika’da çok daha yaygındır.
Lenfoblastik Lenfoma (LBL) sıklıkla T lenfositleri etkiler ve Akut Lenfoblastik Lösemiye (ALL) benzer özellikler taşır. Tüm çocukluk  Hodgkin dışı lenfomalarının yaklaşık üçte birini oluşturur ve erkek çocuklarda daha sıktır.
Büyük Hücreli Lenfomanın (LCL) iki alt tipi vardır: Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) en sık ergenlik öncesi ve ergen çocukları etkiler. Anaplastik büyük hücreli lenfoma (ALCL) ergenlerde daha sık gözlenir.


Belirtiler
Lenfomaya özgü bulgular hastalığını tipine göre değişir ancak çoğunluğunda aşağıdaki belirtiler ortaktır:
• Özellikle boyunda, koltukaltında ve kasıkta ağrısız lenf bezi şişliği ya da büyümesi
• Aşırı gece terlemesi
• Açıklanmayan ateş
• Açıklanamayan tartı kaybı
• İştah kaybı
• Deride kaşıntı

 

Testler ve İşlemler
Lenf bezi biyopsisi, mikroskop altında inceleme için tüm lenf bezinin tamamının ya da lenf bezinin bir parçasının alınmasıdır. Uygun tedavi verilebilmesi için, patolog çeşitli testler yardımıyla lenfomanın tipini belirler. Lenfomanın tipini belirlemek zor olduğundan, birden fazla test yapılması gerekebilir. Eğer lenf bezi cilt yüzeyine yakınsa, biyopsi lokal anestezi ile yapılabilir; yani sadece o bölge uyuşturulur ve hasta uyanıktır. Eğer şüpheli lenf bezi derin dokularda yerleşimli ise genel anestezi ile hasta tam uyutulmuşken ameliyat yapılması gerekebilir.
Diğer testler hastalığın evresini belirlemek için yapılır:
• Düz grafiler
• Ultrason
• PET taraması
• MR
• Bilgisayarlı tomografi
• Kemik iliği biyopsisi


Tedavi
Kemoterapi, lenfomaların en sık tedavi şeklidir. Hastalığın tipine ve evresine bağlı olarak, kanser hücrelerini azaltmak ya da yok etmek amacıyla belli aralıklarla çeşitli ilaçlar bir arada uygulanır. Kemoterapi 4 şekilde uygulanır:
• Oral (ağız yoluyla haplar)
• İntravenöz (damar yolu ile enjeksiyon)
• İntratekal (belden iğne ile beyin-omurilik sıvısına  enjeksiyon)
• Subkütan (cilt altına enjeksiyon)
Bazı lenfoma tiplerinin beyin ve merkezi sinir sistemine yayılma eğilimleri vardır. Bu durumu engellemek için çocuk onkoloğunuz merkezi sinir sistemi koruma tedavisi önerebilir. Kemoterapi ilaçları lenfoma hücrelerinin bu bölgelere girmesini engellemek için omuriliği ve beyni saran sıvının içine direk enjeksiyonla verilir.
Radyoterapi bazen büyük alanları tedavi etmek için kemoterapi ile birlikte kullanılır. Yakındaki organları ya da yapıları etkileyen kanserli lenf bezlerinden kaynaklanan sıkıntıyı gidermek amaçlı uygulanır.

 

 

 

Anasayfa  |   Özgeçmişim   |   Kitaplarım    |   Bana Ulaşın

 

Site Creations & Technology By

BTS Digital Solutions