Yazıyı BüyütYazıyı Küçült

ÇOCUK KANSERLERİNİN TEDAVİSİ


YATARAK TEDAVİ
Ameliyat sonrası dönemdeki ya da daha yoğun kanser tedavisine ihtiyacı olan çocuklar  3. Kat Çocuk Onkolojisi servisinde yatarak tedavi görürler.


AYAKTAN TEDAVİ
Hafif ya da günlük kemoterapiler Çocuk Onkolojisi Ayaktan Tedavi Merkezinde tedavi alırlar.
TEDAVİ TİPLERİ
Çocuğun alacağı tedavinin tam tipi kanserin tipine bağlıdır. Kanserli çocukların büyük bir çoğunluğu cerrahi tedavi, radyoterapi (ışın tedavisi), kemoterapi ya da bunların birleşimden oluşan tedavi alır.

Cerrahi
Cerrahinin amacı kanserli tümör dokusunu vücuttan çıkarmaktır. Ameliyatlar genelde yatarak tümörün ait olduğu bölge ile ilgilenen cerrah tarafında yapılır (çocuk cerrahı, beyin cerrahı, ortopedist gibi). İyileşme zamanı, ameliyatın büyüklüğü ile ilgilidir. Ameliyattan önce cerrah size ameliyatla ilgili ayrıntıları açıklayacaktır. Tümörün yeri ve boyutuna bağlı olarak cerrahiden sonra radyoterapi, kemoterapi ya da her ikisi birden uygulanabilir. Başka bir seçenek olarak, bu tedavi yöntemleri, tümörü küçültmek ve daha kolay ameliyat yapabilmek için cerrahi öncesi uygulanabilir.


Radyoterapi (Işın tedavisi)
Radyoterapi tek başına ya da diğer tedavilerle birlikte yapılabilir. Bu tedavi tipi, sağlıklı dokulara zararı en aza indirecek şekilde, yüksek enerjili X-ışını kullanarak kanser hücrelerini öldürür ve ayaktan tedavi şeklinde uygulanır.
Haftalarca sürecek radyoterapi başlamadan önce, radyasyon onkolojisi uzmanı, tedavinin ayrıntılarını anlatmak üzere aile ve hasta ile görüşür. Tedavi görecek vücut bölgesine özel bir boya sürülür. Bunun amacı radyasyon (ışın) alacak alanın işaretlenmesidir ve tüm radyoterapi tamamlanana kadar yıkanmamalıdır.
Radyoterapinin yan etkileri, ışının uygulanacağı alana bağlıdır. Doktorunuzla bu yan etkiler hakkında görüşün. Yan etkiler;
• Deri hasarı; tedavi alan bölgeyi güneş ışığından ve tahrişten koruyun
• Ağız yaraları (Baş-boyun ışınlamasında)
• Işın alan bölgede geçici saç dökülmesi
• İshal, bulantı, kusma ya da başarısı. Tedavi öncesi ya da sonrası verilen ilaçlar bu yan etkilerin bazılarını hafifletebilir. Tedaviden 3-4 saat önce az yemek yenmesi bulantıyı azaltabilir.


Kemoterapi
Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için özel ilaçları kullanılması demektir. Her ilaç kanser hücresini farklı şekilde öldürür. Bu yüzden bazen, tedavi edilecek kanser tipinde en etkin olduğu ispat edilmiş olan birden fazla ilaç birlikte uygulanabilir.

Kemoterapi; ağızdan hap ya da şurup, deri altına iğne, damara yani direk kana iğne ya da belden iğne (lomber ponksiyon) yolu ile beyin-omurilik sıvısına verilecek şekilde uygulanır.
Kemoterapi yan etki yapabilir. Kanser hücrelerini öldürdüğü gibi, kanı oluşturan kemik iliği hücreleri gibi diğer normal hücreleri de öldürür. Kemoterapi vücuttaki kan hücrelerinin sayısını azaltabilir. Vücutta 3 tip kan hücresi vardır.
• Beyaz kan hücreleri (akyuvarlar=lökositler): Enfeksiyonla savaşır.
• Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar=eritrositler): Kanda oksijen taşır.
• Kan pulcukları (trombositler):   Pıhtılaşmayı sağlar.
Kemoterapi alan çocukların enfeksiyon belirtileri açısında yakın izlenmeleri gerekir. Eritrositlerin ya da trombositlerin sayısı düştüğünde kan transfüzyonu yapılması gerekebilir.
Diğer yan etkiler şunlardır:
• Bulantı-kusma: Kemoterapiden önce verilecek yeni ilaçlar çocukların çoğunda bulantı ve kusmayı engelleyebilir.
• Ağız yaraları
• Saç dökülmesi
(Buraya kc böbrek toks infertilite sekonde kanser yazmak gerekir mi?)
Kök hücre tedavisi
Kök hücre tedavisi kanser tedavisinde umut vaat etmektedir. Ancak bu kanserin tipi, daha önceki tedavi yanıtına göre değişmektedir.


Santral kateterler
Santral kateterler; kemoterapi, beslenme, kan ve ilaçların damara daha kolay verilmesini sağlar ve uzun dönem kullanılması mümkündür. Santral kateter, genel anestezi altında ameliyathanede cerrahi bir işlemle takılır. Santral kateter takılması ilaç uygulamalarında, kemoterapi ve kan alırken tekrarlayan damara girişlerden, buna bağlı enfeksiyon riskinden ve ağrıdan kurtarır. Kanserli çocuklarda kullanılan 2 tip santral kateter mevcuttur.
• Broviac ( ya da Hickman) kateter
• Port kateter


Her iki kateter de kalbin yakınında geniş bir toplardamara uzanır. Hickman ve Broviac tipi kateterler cilt altında dolaşarak kalbe girer. Port kateterler derinin altında silikon bir kubbe ile sonlanır. Portu kullanmak için hemşireler, ciltten bu silikon kubbeye iğne yerleştirirler.


Doktoru ne zaman aramak gerekir?
Kemoterapi alan hastalar sıkça kendilerini yorgun ve güçsüz hissederler. Diğer belirtiler tedavinin normal yan etkileri olabilir. Tedaviden sonra çocuğunuzda gelişen yan etkiler konusunda hemşirenizden ya da doktorunuzdan bilgi alın. Bu yan etkileri kontrol etmek ya da engellemek için birçok şey yapılabilir.
Çocuğunuz kemoterapi görürken, enfeksiyon belirtileri ya da diğer problemler açısından dikkatli olmanız gerekir. Eğer çocukta aşağıdaki belirtilerden biri varsa doktorunuzu arayın:
• 37.50C ve üzeri ateş
• Titreme ve üşüme
• Şiddetli öksürük ya da zor nefes alma
• Baş ağrısı ya da ense sertliği
• Ciltte döküntü, kabartı, damar yolu/iğne giriş yerinde ağrı ya da kızarıklık
• Kulak ağrısı
• Boğaz ağrısı
• Dışkılama ya da idrar yapma sırasında ağrı
• İki gündür dışkılamama ya da kabızlık belirtileri (sert gaita, karın ağrısı, karında şişlik/sertlik ve iştah kaybı)
• Tırnak diplerinde enfeksiyon
• Kızamık ya da suçiçeği olan kişiyle temas
• Solukluk ya da halsizlik (oyun oynamak istememesi gibi)
• Göz aklarında ya da ciltte sarı renk
• Kolay kanama, morarma, burun kanaması, kanda ya da idrarda kan
• Aşırı susama ya da idrara çıkma (özellikle kortizon alırken)
• Dişle ilgili müdahale ya da aşı öncesi

 

 

 

Anasayfa  |   Özgeçmişim   |   Kitaplarım    |   Bana Ulaşın

 

Site Creations & Technology By

BTS Digital Solutions