Yazıyı BüyütYazıyı Küçült

WİLMS TÜMÖRÜ


Nefroblastom diye de bilinen Wilms tümörü küçük çocukları etkileyen nadir bir böbrek kanser tipidir. Genelde 2-5 yaş arası ve yılda ülkemizde yaklaşık 150-200 vaka görülür. Erken teşhis ve tedavi ile Wilms tümörü hastalarının %95’i tamamen hastalıktan kurtulabilir. Wilms tümörü anne karnında başlar. Fetüste böbrek hücreleri olgunlaştıkça, özel yapılara dönüşür ve böbreğin değişik bölgelerini oluştururlar. Bu hücrelerin bazıları doğumda hala olgunlaşmamıştır ve ilk 3-4 yaşta gelişmeye devam ederler. Ancak, Wilms tümöründe, hücreler olgunlaşmamış kalır ve hızla üreme başlar. Sonuçta; belirtiler ortaya çıkmadan önce büyük boyutlara ulaşabilen bir  kitle oluştururlar. 


Belirtiler
Wilms tümörünün en sık ve fark edilir belirtisi, cilt altında kolaylıkla hissedilebilen, mide bölgesinde sert bir kitle ya da yumrudur. Daha nadir belirtileri;
• İdrardan kan gelmesi
• Yüksek kan basıncı
• Karın ağrısı
• Tekrarlayan ateştir.


Testler ve İşlemler
Eğer tümör hissedilecek ya da görülecek kadar büyükse, birçok vakada tümörü aileler fark eder. MR, bilgisayarlı tomografi, ultrason ya da akciğer filmleri doktorun şüphesini doğrulamak için kullanılabilir faka çok azı tümör daha küçükken bilgi verebilir. Diğer testler tümörün diğer organlara yayılımını ve en iyi tedavi seçeneğini belirlemek için yapılır.


Tedavi
Wilms tümörü tedavisinde genellikle cerrahi ve kemoterapi birlikte uygulanır. Hastalık genelde bir böbreği etkiler. Kanserli organ genelde böbrek üstü bezleri ve çevreleyen ince bir doku ile birlikte çıkartılır, bu ameliyata nefrektomi denilir. Eğer tümör çok büyükse ya da diğer organ ve dokulara yayıldıysa, ameliyattan önce tümörü küçültmek için kemoterapi ya da radyoterapi uygulanabilir. Bazı ilerlemiş vakalarda radyoterapi birincil tedavi olarak ta kullanılabilir.


Çocuk Hastada Wilms Tümörü
Wilms tümörü böbreğin habis tümörüdür. Wilms tümörlerinin %2’si kalıtsaldır. Wilms tümörü hızla büyür ve tespit edilebilir hala gelene kadar belirgin büyük boyutlara ulaşır. Kan akımı ve lenfatik sistem yoluyla vücudun diğer bölümlerine yayılabilirler (metastaz yapabilirler). En sık metastaz yeri akciğerdir. Karaciğer, diğer böbrek ve kemikler nadiren etkilenebilir.
Wilms tümörü en sık 1-5 yaş arası görülür. Afrika kökenli Amerikalılarda Kafkas ırkı çocuklarına göre daha sık izlenir. Kız çocuklarda erkek çocuklara göre hafif daha sık görülür.


Wilms tümörünün semptomları nelerdir?
Wilms tümörünün en sık görülen bulgusu, sağlıklı görülen çocukta bulgusu karın çevresinde artma ya da şişliktir. Genellikle ebeveynler tarafından banyo yaptırırken ya da giydirirken fark edilir. Diğer genel bulgular karın ağrısı, yorgunluk, idrardan kan gelmesi, bulantı ve kusmadır.


Wilms tümörü nasıl teşhis ve tedavi edilir?
Eğer çocuğunuzda Wilms tümörü belirtileri varsa, doktorunuz birtakım testler isteyecektir: Kan ve idrar testleri, biyopsi, ultrason, bilgisayarlı tomografi, MR, akciğer grafisi ve nadir kemik filmleri gibi. Bu testler tümörün boyutunu, yerini ve vücudun diğer bölümlerine yayılıp yayılmadığını belirlemeye yarayacaktır. Bu dönem evreleme olarak adlandırılır. Tedaviyi planlamak için hastalığın evresini bilmek önemlidir.
Wilms tümöründe 3 tip tedavi uygulanır: Cerrahi (parsiyel, basit ya da radikal nefrektomi), kemoterapi ve radyoterapi. Seçilecek tedavi çocuğunuzun yaşı ve hastalığın yayılımına bağlıdır.

 

 

 

Anasayfa  |   Özgeçmişim   |   Kitaplarım    |   Bana Ulaşın

 

Site Creations & Technology By

BTS Digital Solutions