Yazıyı BüyütYazıyı Küçült

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER


Germ Hücreli Tümör nedir?
Germ (eşey) hücreleri, erkeklerde testislerde, kadınlarda overlerde (yumurtalıklarda) gelişen üreme hücreleridir. Bazen bu hücreler, göğüs kafesi, karın ya da beyin gibi vücudun diğer bölgelerine göç edebilir ve germ hücreli tümör adı verilen nadir kanser tipine sebep olabilirler. Germ hücreleri gelişen hücrelerin içinde oluşur ve genelde anormal (yanlış bölgede?) bölgelerde yerleşim gösteren normal dokuları içeririler.


Germ hücreli tümörler selim (iyi huylu) teratomlar ve habis (kanserli; kötü huylu) germ hücreli tümörler olarak sınıflanabilirler. Teratomlar matür (olgun; kanser olma ihtimali düşük doku) ya da immatür (olgunlaşmamış; yayılabilen ve kansere dönüşebilen dokular) olabilir. Erken çocukluk çağında görülen germ hücreli tümörler, ergenlerde ve genç erişkinlerde görülen germ hücrelerine göre farklı biyolojik özelliklere ve davranışa sahiptirler.

Ana germ hücreli tümör tipleri aşağıda sıralanmıştır.
• Erken çocukluk testis kaynaklı germ hücreli tümörü: 4 yaşından küçük erkek çocukların testislerinde oluşur. Tedavi radikal inguinal orkiektomiyi (testisin alınması) içerir.
• Ergen ve genç erişkin testis kaynaklı germ hücreli tümörü: Daha büyük erkek çocukların testislerinde oluşur. Seminom ya da non-seminom (seminom dışı) olarak ayrılır. Seminomlar radyoterapiye daha yanıtlıdırlar.
• Erken çocukluk ekstragonadal germ hücreli tümörü: Üreme organlarında (testis ya da yumurtalık) ya da beyinde yerleşim göstermeyen germ hücreli tümörlerdir. Bu tip tümörle genelde sakrum ve koksikste (kuyruk sokumunda) yer alır. Kızlarda erkeklerden daha sık gözlenir ve bebek doğduğunda mevcut olabilir.
• Ergen ve genç erişkin ekstragonadal germ hücreli tümörü: Genelde göğüs kafesinde yerleşimlidir.
• Over (yumurtalık) kaynaklı germ hücreli tümörler: Ergen kızları ve genç kadınları etkileyen nadir bir kanser tipidir. Kanser hücreleri yumurta üreten overlerin (yumurtalıkların) içinde bulunur. Tedavi tek taraflı salpingo-ooforektomiyi (Yumurtalığın ve Fallop tüplerinin) içerir.


Germ hücreli tümörlerin belirtileri nelerdir?
İlk belirti tümörün yeri ile ilişkilidir. Sert bir kitle ya da yumru fark edilebilir. Eğer kitle vücutta fonksiyon bozukluğuna sebep olursa başka belirtiler ortaya çıkabilir.


Germ hücreli tümörler nasıl teşhis ve tedavi edilir?
Eğer germ hücreli tümörden şüpheleniliyorsa, doktorunuz laboratuar testleri, düz filmler ve kanserin vücudunuzun diğer bölümlerine yayılıp yayılmadığını anlamak için ek testler yapabilir. Bu süreç evreleme olarak adlandırılır. En uygun tedavinin planlanabilmesi için doktorun hastalığın evresini bilmesi önemlidir. Germ hücreli tümörlerin birçoğu, kan testleri ile tümörün izlemini mümkün kılan maddeler (alfa-fetoprotein ya da insan korionik gonadotropin gibi) salgılar.
Germ hücreli tümörlerin tedavisi, tümörün yeri, evresi ve tipine bağlıdır. Çoğunlukla, cerrahi olarak tümörün tam ya da tama yakın çıkarılması mümkündür.  Tümör cerrahi olarak tamamen çıkartılamıyorsa, kemoterapi ya da radyoterapi verilebilir.

 

 

 

Anasayfa  |   Özgeçmişim   |   Kitaplarım    |   Bana Ulaşın

 

Site Creations & Technology By

BTS Digital Solutions