Yazıyı BüyütYazıyı Küçült

ÇOCUKLUK LÖSEMİSİ


Lösemi çocukluk çağında en sık görülen kanserdir. Ülkemizde yılda yaklaşık 450-500 olgu görülmektedir. Lösemi vücudu koruma görevleri olan iki beyaz kan hücresi tipini etkiler: Lenfositler ve granülositler. Lenfositleri etkileyen tipi “lenfositik” ya da ”lenfoblastik”, granülositleri etkileyen tipi “miyeloid” ya da “miyeloblastik” lösemi olarak adlandırılır.
Lösemiler ayrıca akut ya da kronik olarak sınıflanırlar. Akut lösemide beyaz kan hücreleri (lökositler) kana kemik iliğinde olgunlaşmadan geçerler ve hızla çoğalırlar. Kronik lösemilerde, kan hücreleri biraz daha olgunlaşmıştır ve daha yavaş çoğalırlar.

Lösemi Tipleri
Akut Lenfoblastik Lösemi
(ALL) çocuklarda en sık görülen lösemi tipidir. Çocukluk çağındaki vakaların% 75’ini oluşturur. ALL iki yaş grubunda daha sık  görülür: 3 yaşından küçük çocuklar ve ergenlik dönemindeki çocuklar
Akut Miyeloid Lösemi (AML) hem çocuklarda hem erişkinlerde görülür. Çocukluk çağı lösemilerinin %20’si AML’dir.
Jüvenil miyelomonositik lösemi (JMML) en çok 4 yaşından küçük çocuklarda görülen nadir bir hastalıktır. JMML vakalarının %15’inde Nörofibromatosis Tip-1 denilen ve hastanemizde de takibi yapılabilen genetik bir hastalık mevcuttur.


Belirtiler
• Yorgunluk ya da güçsüzlük
• Soğuk algınlığı benzeri şikayetler
• İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı
• Gece terlemeleri
• Sık enfeksiyon
• Kolay çürük oluşması ve kanama
• Şiş ya da ağrılı lenf bezleri
• Kansızlık
• Cilt altında küçük kırmızı-mor noktalar (peteşi)
• Kemik ya da eklem ağrısı


Testler ve İşlemler
Çocukluk çağı lösemisi kalça kemiğinden özel bir iğne ile kemik iliği örneği alınarak teşhis edilir. Ayrıca löseminin sinir sistemini; beyni etkileyip etkilemediğini anlamak için belinden beyin omurilik sıvısı alınır. Hastanemizde bu işlemler hastaya en az rahatsızlık verecek şekilde anestezi altında yapılmaktadır.


Tedavi
Hastanemizde kanserin her tipini tedavi edebilecek kanser uzmanları mevcuttur. Her çocuk için en uygun olan kanser tipini belirlemek için toplantılar yapılarak ortak karar alınmaktadır.
Kanseri öldürmek için ilaç tedavisi uygulanması, yani kemoterapi, çocuk lösemilerinde en sık uygulanan tedavi yöntemidir. Ayrıca her tip lösemi için daha etkin olduğu tespit edilmiş ve yaşam kalitesini çok fazla değiştirmeyen farklı ilaç tedavi seçenekleri ve klinik araştırmalar mevcuttur.


Lösemisi tedavi sonrası tekrarlayan ya da tedaviye yanıt vermeyen hastalarda kök hücre nakli yapılması gerekebilir. Kök hücreler vericinin kemik iliğinden toplanan olgunlaşmamış kan hücreleridir. Ya hastanın kendisinden tedavi öncesi alınır (otolog), ya da hasta ile doku grupları uyumlu başka bir kişiden alınır (allogeneik) Kök hücreler ayrıca yenidoğanın göbek kordonu ve plasentasından toplanarak kordon kanı nakli için kullanılır. Toplanan hücreler kanser tedavisi ile yok edilen kök hücreleri yerine koymak amacıyla kullanılır. Böylelikle, sağlıklı, olgun beyaz kan hücrelerini üretecek yeni bir kan bankası yaratılmaya çalışılır.
Eğer lösemi beyin ve merkezi sinir sistemine yayıldıysa ya da böyle bir olasılık varsa radyoterapi uygulanır. Radyasyon ışınları dışarıdan bu bölgelere uygulanır.

 

 

 

Anasayfa  |   Özgeçmişim   |   Kitaplarım    |   Bana Ulaşın

 

Site Creations & Technology By

BTS Digital Solutions