Yazıyı BüyütYazıyı Küçült

NÖROBLASTOM II


Nöroblastom, sinir hücrelerinden kaynaklanan bir tümördür. Süt çocuklarında en sık görülen kanserdir. Genelde 5 yaşından küçük çocuklarda görülür ve çocukluk çağı kanserleri içinde sıklık açısından 4. Sıradadır.

Hastaların 2/3’ünde nöroblastom karında; böbrek üstü bezlerinin sinir dokusundan kaynaklanır. Ayrıca boyun, göğüs kafesi ya da omurilikten köken alabilir. Bazen tümör doğumdan önce oluşmaya başlar, nadir vakalarda anne karnında tümör ultrasonla tanı konulabilir.

Hastalık ne kadar yaygın olursa olsun, 1 yaşından küçük süt çocuklarında hastalık, büyük çocuklardan daha iyi seyirlidir. Bazen nöroblastom süt çocuklarında hiçbir nöroblastom tedavisi uygulanmadan kaybolabilir. Doktorlar tarafından belirlenmiş kriterlere uygun süt çocuklarında yakın takiple tedavisiz izlem bir seçenek olabilir. Çocuğunuzun doğru tanıyı alması ve nöroblastom tedavisinden uzmanlaşmış doktorlardan oluşan bir hastane tedavi alması önemlidir.

Belirtiler
Nöroblastomda hiçbir belirti olmayabilir ya da belirtiler sık görülen hastalıklara benzeyebilir. İshal, vücutta çürükler, iştah kaybı, yorgunluk ve kemik ağrısı gibi belirtiler görülebilir ve bulgular tümörün köken aldığı yere ve vücutta nereye yayıldığına bağlıdır.

Diğer belirtiler aşağıdaki gibidir:
• Karında, bel arkasında, boyunda ve göğüs kafesinde kitle
• Kemik ağrısı (tümörün kemiğe yayılması sonucu oluşur)
• Şişkin göz (halk dilinde pörtlek göz)
• Gözaltlarında ve etrafında koyu renk halkalar
• Midede şişlik ve dışa doğru çıkıntı
• Nefes almada problem
• Yutmada güçlük
• Bacaklarda güçsüzlük ya da hareket ettirememe
• Ateş, kansızlık ve tesadüfi bulunmuş tansiyon yüksekliği


Testler ve İşlemler
Nöroblastom tanısını koymak zor olabilir. Ne yazık ki, birçok hastada tanı konulduğunda yaygın hastalık vardır. Tümör en sık lenf bezlerine, karaciğere, kemiklere ve kemik iliğine metastaz yapar (yayılır).
Nöroblastom tanısını koymak, tümörün nereden kaynaklandığı tam olarak tespit etmek ve başka organlara yayılıp yayılmadığını anlamak için MR, bilgisayarlı tomografi, kemik sintigrafisi, MIBG sintigrafisi, ultrason, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, kan ve idrar testleri yapılır. Doku biyopsisi kesin tanıyı koydurur.


Tedavi
Nöroblastom tedavisi, çocuğun yaşı, tümörün boyutu, yerleşim yeri, biyolojik özellikleri ve kanserin yaygınlık derecesine göre planlanır. Genelde tedavi yöntemleri; kemoterapi, cerrahi ve/veya radyoterapiden oluşur. Bazı çocuklarda bu tedavi şekillerinden 2 ya da 3’ü bir arada kullanılır.
Diğer tedavi yöntemleri klinik araştırmalarda test edilir. Bazı çocuklarda yoğun kemoterapi ve kemik iliği naklinden oluşan birleşik tedavilere ihtiyaç duyulur.
Eğer kanser tedavi sırasında ilerlemeye devam ederse, ilerleyici “progresif” nöroblastom olarak adlandırılır. Tekrarlayan “reküren” nöroblastom, tedaviden sonra aynı ya da farklı yerinde yeniden beliren tümöre denir.
 

 

 

 

 

Anasayfa  |   Özgeçmişim   |   Kitaplarım    |   Bana Ulaşın

 

Site Creations & Technology By

BTS Digital Solutions